theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Агроминистерството-започва-прием-за-подпомагане-по-интервенциите-за-Натура-2000-и-за-райони,-изправени-пред-ограничения

Агроминистерството започва прием за подпомагане по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред ограничения

От утре, 15 май 2024 г., Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.). Земеделските стопани ще могат да очертават площите си по интервенциите за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), заедно със заявленията за подпомагане за директните плащания за кампания 2024. По интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ стопаните се компенсират за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност на териториите, попадащи в обхвата на зоната. Забраните се отнасят за трите вида земеползване: пасища, ливади и мери (постоянно затревени площи), обработваеми земи и трайни насаждения. От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000, с което се предоставя възможност на повече земеделски стопани да кандидатстват за подкрепа. Подпомагането се извършва на хектар земеделска площ. Наредбата за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., която е свързана с прилагането на интервенцията е обнародвана на 10 май 2024 г. в държавен вестник. Плащанията по интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ също са насочени за компенсиране на земеделските стопани за извършваните от тях дейности в райони, изправени пред природни или други ограничения. Подпомагането се получава в три направления. Първото е за стопани в планинските райони (НР1), второто направление включва плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2), а по третото се субсидират райони със специфични ограничения (НР3). Подпомагането отново се извършва на хектар земеделска площ. Условията и редът за прилагането на двете интервенции е без промени за настоящата кампания.

4.9/5 - (17 votes)
PREVIOUS POST
Новолуние в Телец 2024: Какво трябва да знаете
NEXT POST
След срутването: Движението по магистрала „Струма“ е възстановено
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0