theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
БВП-на-България-поддържа-стабилен-растеж-през-второто-тримесечие

БВП на България поддържа стабилен растеж през второто тримесечие

Българската икономика поддържа сравнително стабилен растеж през второто тримесечие на годината. Според предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1,9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и с 0,4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни. За сравнение, годишният растеж през първото тримесечие беше 2%, т.е. разликата е само 0,1 пр.п., а тримесечният е същият. През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42,315 млрд. лева по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 564 лева от стойностния обем на показателя, отчитат от НСИ. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2023 г. възлиза на 37,444 млрд. лева по текущи цени. През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4,2%, което е нарастване с 0,2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2022 г. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2 процентни пункта до 30%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65,8% през второто тримесечие на 2023 г. при 64% през второто тримесечие на 2022 г. През второто тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 79,7% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17,6% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително. Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2023 г. показват нарастване на крайното потребление с 1,8% и бруто образуване на основен капитал – с 1,5%, спрямо предходното тримесечие. В отделен доклад НСИ посочва, че – според предварителни данни, през второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 1,7% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. Заетите лица в икономиката са близо 3,562 млн. души. Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в индустрията и в аграрния сектор. На едно заето лице се падат 11 880,5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 29,7 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на 2023 г. се увеличава реално с 2,1% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2%.

4.5/5 - (119 votes)
PREVIOUS POST
Производител на фолиа и индустриални опаковки отвори нов завод за 20 млн. лева в Стара Загора
NEXT POST
Гарантирайте си помощ за незабравими пътешествия през тази година

1 Comment

  • март 29, 2024 at 9:10 am
    Настия

    Страхотно! Вълнуваща новина за нашето икономическо развитие! 🇧🇬💪📈

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0