theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
ЕК-предлага-нови-правила-за-прилагане-на-Общия-регламент-за-защита-на-данните-при-трансгранични-случаи

ЕК предлага нови правила за прилагане на Общия регламент за защита на данните при трансгранични случаи

Европейската комисия (ЕК) е предложила нов закон за рационализиране на сътрудничеството между органите за защита на данните при прилагането на Общия регламент относно защитата на данните в трансгранични случаи. С новия регламент ще се установят конкретни процедурни правила за органите при прилагането на регламента за данните в случаи, които засягат физически лица, намиращи се в повече от една държава членка на Европейския съюз (ЕС). Предвижда се въвеждане на задължение за водещия орган за защита на данните да изпраща „обобщение на най-важните въпроси“ на съответните си партньори, в което посочва основните елементи на разследването и своето становище по случая и по този начин им дава възможност да предоставят становищата си на ранен етап. За физическите лица новите правила ще изяснят какви документи трябва да представят при подаване на жалба и ще гарантират, че те участват по подходящ начин в процеса. Що се отнася до предприятията, новите правила ще изяснят техните права на справедлив процес, когато орган за защита на данните разследва потенциално нарушение на Общия регламент относно защитата на данните. В новия регламент се предвиждат подробни правила в подкрепа на гладкото функциониране на механизма за сътрудничество и съгласуваност, създаден с регламента. С предложението се хармонизират изискванията за допустимост на трансграничните жалби, като се премахват настоящите пречки, породени от прилагането на различни правила от органите за защита на данните. Установяват се общи права на жалбоподателите да бъдат изслушвани в случаите, когато жалбите им са отхвърлени изцяло или частично. В случаите, когато дадена жалба се разследва, се предлагат правила за надлежно участие на жалбоподателите. Предложението предоставя на разследваните страни правото да бъдат изслушани на ключови етапи от процедурата, включително по време на разрешаване на спорове от Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), и изяснява съдържанието на административното досие и правото на страните на достъп до преписката. Съгласно предложението органите за защита на данните ще могат да предоставят своите становища на ранен етап от разследванията и да използват всички инструменти за сътрудничество, предвидени в регламента, като например съвместни разследвания и взаимопомощ. Тези разпоредби ще засилят влиянието на органите за защита на данните при трансгранични случаи, ще улеснят ранното постигане на консенсус в разследването и ще намалят споровете на по-късен етап. В предложението се определят подробни правила за улесняване на бързото завършване на механизма за разрешаване на спорове съгласно ОРЗД и се предвиждат общи срокове за трансгранично сътрудничество и разрешаване на спорове. Новият регламент на Комисията не засяга съществени елементи от регламента за защита на данните, като например правата на субектите на данни, задълженията на администраторите и обработващите лични данни или законните основания за обработване на лични данни. От влизането в сила на регламента са създадени над 2000 случая на „обслужване на едно гише“ и са взети 711 окончателни решения. В някои случаи бяха наложени глоби в размер на стотици милиони евро. Следващият доклад относно прилагането на регламента трябва да бъде публикуван през 2024 г.

4.5/5 - (122 votes)
PREVIOUS POST
Компанията „Персенк Инвест“ е открила нов завод за бетонови изделия край Пазарджик
NEXT POST
Световната икономика ще нарасне с малко над 2% през 2023 г., според прогноза

2 Comments

  • декември 6, 2023 at 7:00 am
    Къцо

    Много интересни новости за защитата на данните! Експертите на ЕК се стремят да подобрят предишния регламент и да гарантират сигурността на личните данни при трансгранични случаи. Надявам се тези правила да бъдат ефективни и да защитят нашата лична информация.

  • декември 28, 2023 at 7:00 pm
    Пеле

    Звучи обещаващо! Важно е да има ясни и ефективни правила за защита на данните и при трансгранични случаи. Надявам се, че новите предложения на ЕК ще отговорят на нуждите на всички граждани и организации.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0