theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
ЕК-предложи-дигитално-евро

ЕК предложи дигитално евро

Европейската комисия представи две предложения – да се създаде рамка за евентуална нова цифрова форма на еврото, която Европейската централна банка може да емитира в бъдеще като допълнение към парите в брой и същевременно да се гарантира, че гражданите и предприятията могат да продължат да получават и плащат с евробанкноти и евромонети навсякъде в еврозоната. Въпреки че 60 % от анкетираните биха желали да продължат да имат възможността да използват пари в брой, все по-голям брой хора избират да плащат дигитално като използват карти и приложения, издадени от банки и други цифрови и финансови дружества. Тази тенденция се засили с пандемията от COVID-19. В отговор тези тенденции Комисията предложи два взаимно допълващи се набора от мерки, за да гарантира, че хората ще разполагат и с двата варианта за плащане – както в брой, така и дигитално: • Законодателно предложение относно еврото в брой като законно платежно средство, за да се запази ролята на парите в брой, да се гарантира, че те са широко приети като платежно средство и остават лесно достъпни за хората и предприятията в еврозоната. • Законодателно предложение за създаване на правна рамка за евентуално цифрово евро като допълнение към евробанкнотите и евромонетите. Това би гарантирало, че хората и предприятията имат допълнителен избор — в добавка към предоставяните от частни доставчици възможности — който им позволява да плащат по дигитален път с широко приета, евтина, сигурна и устойчива форма на публични средства в еврозоната. Цифровото евро ще гарантира неприкосновеността на личния живот, като никой орган, в т.ч. Европейската централна банка, няма да има достъп до личните данни на гражданите. Въпреки че приемането на пари в брой е средно високо в еврозоната, в някои държави членки и сектори възникнаха проблеми. Междувременно някои хора срещат трудности при достъпа до пари в брой, например в резултат на затварянето на банкомати и банкови клонове. Днешното предложение има за цел да гарантира непрекъснатото и широко приемане на парите в брой в цялата еврозона и също така, че хората имат достатъчен достъп до пари в брой, за да могат да плащат в брой, ако желаят това. Държавите членки ще трябва да осигурят широко приемане на плащанията в брой, както и достатъчен и ефективен достъп до пари в брой. Европейската комисия би могла да се намеси, за да определи мерки, ако е необходимо. Предложението ще гарантира финансовото приобщаване на уязвимите групи, които обикновено разчитат в по-голяма степен на плащания в брой, като например възрастните хора. Цифрово евро За да се приспособи към нарастващата цифровизация на икономиката, Европейската централна банка (ЕЦБ), подобно на много други централни банки по света, проучва възможността за въвеждане на цифрово евро като допълнение към парите в брой. Цифровото евро ще предостави на потребителите алтернативно европейско платежно решение в допълнение към съществуващите днес възможности. Това означава по-голям избор за потребителите и по-силна международна роля на еврото. Подобно на парите в брой днес, цифровото евро ще бъде достъпно наред със съществуващите национални и международни частни платежни средства, като например карти или приложения. То ще работи като цифров портфейл. Хората и предприятията биха могли да плащат с цифровото евро по всяко време и навсякъде в еврозоната. От съществена важност е, че цифровото евро ще бъде достъпно за плащания както онлайн, така и офлайн, т.е. плащанията биха могли да се извършват от устройство към устройство без интернет връзка – например от отдалечен район или подземен паркинг. Въпреки че онлайн трансакциите ще предлагат същото равнище на неприкосновеност на данните като съществуващите цифрови платежни средства, офлайн плащанията ще гарантират висока степен на неприкосновеност на личния живот и защита на данните за потребителите: те ще позволят на потребителите да извършват цифрови плащания, разкривайки по-малко лични данни, отколкото сега при извършване на картови плащания – т.е. точно както при плащане в брой, и също като тегленето на пари в брой от банкомат. Никой орган няма да може да види за какво плащат хората, когато използват цифровото евро офлайн. Банките и другите доставчици на платежни услуги в целия ЕС ще разпространяват цифровото евро сред хората и предприятията. Основните услуги, свързани с дигиталното евро, ще се предоставят безплатно на физическите лица. За да се насърчи финансовото приобщаване, физическите лица, които нямат банкова сметка, ще могат да открият и да имат сметка в пощенска служба или друг публичен субект, като например местен орган. Такава сметка би била лесна за ползване, включително за хора с увреждания. От търговците в еврозоната ще се изисква да приемат цифровото евро, с изключение на много малките търговци, които могат да решат да не приемат цифрови плащания (тъй като разходите за създаване на нова инфраструктура за приемане на плащания в цифрово евро биха били непропорционални). Цифровото евро би могло също така да бъде солидна основа за по-нататъшни иновации, като например позволи на банките да предоставят иновативни решения на своите клиенти. Широкото наличие и използване на цифрови пари в централните банки също би било важно за паричния суверенитет на ЕС, особено когато други централни банки по света започнат да разработват цифрови валути. Това е важно и на фона на развиващия се пазар на криптовалути. С днешното предложение се определят правната рамка и основните елементи на цифровото евро, което, след като бъде прието от Европейския парламент и Съвета, ще даде възможност на Европейската централна банка в крайна сметка да въведе цифрово евро, което е широко използваемо и достъпно. ЕЦБ ще решава дали и кога да емитира цифровото евро. Този проект ще изисква значителна допълнителна техническа работа от страна на ЕЦБ. Източник: Европейска Комисия

4.5/5 - (136 votes)
PREVIOUS POST
Бизнес климатът през юни остава почти без промяна
NEXT POST
DEVIN и „Хармоника“ за основите на трансформацията: Бизнесът по пътя на по-доброто бъдеще

1 Comment

  • април 15, 2024 at 7:50 pm
    Нанков

    Това ще бъде голяма крачка напред за европейската икономика. 🚀🌍

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0