theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
ЕП-иска-продуктите-в-ЕС-да-станат-по-устойчиви,-ЕК-ще-стимулира-кръговата-икономика-в-автомобилния-сектор

ЕП иска продуктите в ЕС да станат по-устойчиви, ЕК ще стимулира кръговата икономика в автомобилния сектор

Европейският парламент (ЕП) прие позицията си за започване на преговори с правителствата на страните от Европейския съюз (ЕС) по нов закон, който цели да направи продуктите в ЕС по-устойчиви. Членовете на ЕП приеха с 473 гласа „за“, 110 гласа „против“ и 69 гласа „въздържал се“ доклад, изготвен от комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), относно преразглеждането на законодателната рамка на ЕС за екодизайн за производството на устойчиви продукти. В мандата си за преговори членовете на ЕП засилват мерките, предложени от Европейската комисия (ЕК) за гарантиране на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и по-добра информираност на потребителите, посочва се в съобщение на Парламента. Жизненият цикъл на даден продукт не следва да се ограничава чрез характеристиките на неговия дизайн. Актуализациите на софтуера, консумативите (напр. мастилени касети, електрически крушки, филтри за кафе), резервни части и аксесоари също трябва да бъдат на разположение за подходящ период от време. Ще бъде създаден нов „продуктов паспорт“, който ще съдържа точна и актуална информация, за да се повиши прозрачността и да се даде възможност на потребителите да правят информиран избор за своите покупки. В текста се отправя искане към Европейската комисия (ЕК) да даде приоритет на определянето на изисквания за устойчивост за редица продуктови групи при изготвянето на предстоящите мерки за екопроектиране, като желязо, стомана, алуминий, текстил, мебели, автомобилни гуми, перилни и почистващи препарати, бои, смазочни материали и химикали. Евродепутатите също така настояват за налагането на конкретна забрана за унищожаване на непродадени текстилни изделия и електрическо и електронно оборудване. Европейският парламент е готов да започне преговори с правителствата на държавите-членки на ЕС относно окончателната форма на закона. Междувременно ЕК предложи мерки за стимулиране на кръговата икономика в автомобилния сектор, които обхващат дизайна, производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 г., като се създадат допълнителни работни места и се увеличат потоците от приходи за сектора за управление и рециклиране на отпадъците, изчисляват от Комисията. Освен това те ще допринесат за подобряване на пътната безопасност в трети държави чрез предотвратяване на износа на негодни за движение превозни средства и намаляване на вредното замърсяване и рисковете за здравето в държавите, които внасят употребявани превозни средства от ЕС. Очаква се автомобилният сектор да се превърне в най-големият потребител на суровини от изключителна важност, използвани в постоянни магнити на електродвигатели за електрическо задвижване в Европа. Повишаването на устойчивостта на ЕС срещу смущения във веригата на доставки и намаляването на зависимостта му от вноса на суровини от изключителна важност е от ключово значение за прехода към превозни средства с нулеви емисии. За да се улесни преходът на сектора, Комисията преразгледа съществуващото законодателство и предлага единен регламент, който се съсредоточава върху няколко ключови елемента за подобряване на качеството при проектирането, събирането и рециклирането. Предложението на Комисията за регламент относно изискванията за кръговост при проектирането на превозни средства и относно управлението на излезлите от употреба превозни средства ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета на ЕС в рамките на обикновената законодателна процедура.

4.4/5 - (116 votes)
PREVIOUS POST
Германската компания за автомобилен софтуер SULZER създава развоен център в София
NEXT POST
НСИ отчита дефлация през юни за втори пореден месец

6 Comments

 • октомври 26, 2023 at 7:00 pm
  Милдия

  Това е стъпка в правилната посока. Надявам се, че тези мерки ще допринесат за по-чиста и устойчива среда.

 • ноември 14, 2023 at 7:00 pm
  Стефанка

  Наистина е важно да се насърчава преходът към по-устойчиви практики в автомобилния сектор. Това ще помогне за намаляване на замърсяването и опазване на околната среда.

 • декември 28, 2023 at 7:00 am
  Германия

  Много се радваме, че ЕП и ЕК работят за по-устойчиви продукти в автомобилния сектор. Заедно можем да намалим вредното въздействие върху околната среда и да постигнем по-устойчиво бъдеще.

 • април 11, 2024 at 7:00 am
  Вержиния

  Very well! How can I assist you today?

 • април 14, 2024 at 7:00 am
  Даниела

  One common debate topic is whether or not the death penalty should be abolished. This topic elicits strong opinions from both sides, with opponents arguing that it violates human rights and is morally wrong, while proponents argue that it serves as a deterrent for crime and provides justice for victims.

  Another popular debate topic is whether or not social media platforms should be regulated. This topic often centers around concerns over privacy and the spread of misinformation, with opponents arguing for government intervention to protect users, while proponents argue for the importance of free speech and limited government interference.

  The debate over gun control is another highly contentious topic. This debate often revolves around the interpretation of the Second Amendment and the balance between individual rights and public safety. Opponents argue for stricter gun control measures to prevent mass shootings and reduce gun violence, while proponents argue for the right to bear arms for personal protection and as a means of self-defense.

  The debate on climate change is also a significant and ongoing topic of discussion. This debate often centers around the role of human activity in contributing to climate change and the urgency of addressing its impacts. Opponents argue for increased regulation and global cooperation to combat climate change, while proponents may question the scientific consensus or emphasize the economic consequences of strict environmental policies.

  Finally, a debate that has gained prominence in recent years is the question of whether college education should be free. This debate often centers around the affordability of higher education and the potential benefits of making it more accessible. Opponents argue that free college education is economically unsustainable and may devalue the importance of hard work and personal responsibility, while proponents argue that it is a necessary investment in the future workforce and a pathway to equality of opportunity.

 • април 17, 2024 at 7:00 am
  Мишка

  Подкрепям тези стъпки към по-устойчивите икономически продукти в ЕС. Нека работим за преминаване към по-екологично насочени и иновативни автомобилни решения. 🌿🚗

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0