theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
ЕС-ще-създаде-електронен-портал-за-промишлени-емисии

ЕС ще създаде електронен портал за промишлени емисии

Съветът на Европейския съюз (ЕС) и преговарящите от Европейския парламент (ЕП) са постигнали временно политическо споразумение относно преразглеждането на директивата за промишлените емисии и регламента за създаване на портал за промишлени емисии. Новите правила имат за цел да предложат по-добра защита на човешкото здраве и околната среда чрез намаляване на вредните емисии от промишлени инсталации, включително интензивни животновъдни ферми, във въздуха, водата и почвата и чрез изхвърляне на отпадъци, съобщават от Съвета. С промените се подобрява и докладването на данни за околната среда чрез надграждане на съществуващия Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (E-PRTR), за да се създаде по-всеобхватен и интегриран портал за промишлени емисии. Сделката е условна и трябва да бъде одобрена официално и от двете институции. Директивата за промишлените емисии е основният инструмент на ЕС за регулиране на замърсяването от промишлени инсталации. От инсталациите и фермите в промишлен мащаб се изисква да работят в съответствие с разрешение, издадено от националните органи. Както е изменена, директивата ще се стреми да насърчава енергийната ефективност, кръговата икономика и декарбонизацията, посочва се в съобщението. Споразумението предвижда коригиране на някои селскостопански прагове за отглеждане на животни: 350 LSU (large stock unit, или единица едър добитък. Една единица е еквивалент за една глава говеда с телесно тегло 450 кг и наддаване на 500 г дневно. Енергийните нужди на такова животно са ± 75 MJ ME/ден – б.ред.) за свине, 280 LSU за домашни птици (300 за кокошки носачки) и 380 LSU за смесени ферми. Новите правила ще се прилагат постепенно, като се започне от 2030 г. с най-големите ферми. Споразумението включва и минните дейности в обхвата на директивата, като обхваща добива и обработката на неенергийни руди, произвеждани в промишлен мащаб, като желязо, мед, злато, никел и платина. След преразглеждане и законодателно предложение от Комисията обхватът може да бъде разширен и за промишлени минерали Споразумението въвежда концепцията за гранични стойности на екологичните показатели (EPLV), които се определят от компетентните органи в разрешителното за изграждането и експлоатацията на инсталации. Диапазоните на екологичните показатели ще станат задължителни за всички енергийни ресурси, с изключение на водата, за която компетентните органи трябва да определят задължителни цели. EPLVs ще бъдат показателни за нововъзникващи техники. Съществуващата директива изисква държавите членки да определят обвързващи правила за създаване на механизъм за регистрация, който позволява на промишлените инсталации да кандидатстват и да получат разрешение, при условие че отговарят на определени изисквания. Споразумението предвижда издаването на разрешения да стане по-ефективно и по-малко обременяващо. Държавите ще са задължени да направят електронна система за целта до 2035 г. За тези, които нарушават мерките, са предвидени санкции, които ще взимат предвид тежестта и продължителността на нарушението, в каква степен засяга околната среда и дали е повтарящо се. За най-сериозните нарушения глобите ще са поне 3% от годишния оборот на оператора в ЕС. Дава се възможност и на хората да искат обезщетение, когато е настъпило увреждане на здравето им в резултат на нарушение на националните правила за транспониране на директивата. Временното споразумение определя датата 2028 г. (и на всеки пет години след това), за която Комисията да прегледа и оцени изпълнението на директивата. Тази оценка трябва да вземе предвид нововъзникващите техники и необходимостта от по-нататъшни мерки за предотвратяване на замърсяването или изисквания за минимални граници на емисиите в целия ЕС. До 2026 г. Комисията трябва да оцени как най-добре да се справи с емисиите, генерирани от отглеждането на едър рогат добитък и от селскостопански продукти, генерирани от отглеждането на едър рогат добитък и от селскостопански продукти, пуснати на пазара на ЕС.

4.6/5 - (131 votes)
PREVIOUS POST
Дамски чанти с шипове – пънк естетика за есента
NEXT POST
Ашли Греъм разголи известните си извивки в напълно прозрачна рокля

2 Comments

  • февруари 1, 2024 at 7:00 pm
    Петрия

    Това е страхотна инициатива! Ще бъде много полезно за наблюдение и контрол на промишлените емисии. Браво на ЕС!

  • февруари 18, 2024 at 12:20 pm
    Йордана

    Много се радвам, че ЕС внася тези технологични иновации, които ще помогнат за намаляване на промишленото замърсяване.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0