theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Фонд-„Земеделие“-обяви-индикативния-график-на-плащанията-за-Кампания-2023

Фонд „Земеделие“ обяви индикативния график на плащанията за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви Индикативния график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023. Графикът е публикуван на сайта на Фонда. Плащанията към земеделските стопани за Кампания 2023 започнаха на 26 октомври, когато на животновъдите бяха преведени над 31 млн. лв. по интервенцията „Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството“ (ПНДЖ1). В периода от 20 ноември до 10 декември, при наличие на влязла сила нормативна уредба (Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ), финансиране ще получат и фермерите, заявили интервенцията „Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3). Плащанията от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) ще започнат през месец декември. Съгласно разчетите до края на годината се предвижда да бъде разплатена помощта по интервенцията с най-голям бюджет – „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ). Средствата ще бъдат наредени в посочения период при условие, че Министерството на земеделието и храните предостави на Фонд „Земеделие“ предварителен слой „Физически блокове“, както и специализирания слой „ПЗП – косене“ към 1 декември. Плащане ще получат всички кандидати с приключили административни и проверки на място. През месец декември и януари е предвидено да се извършат поетапно и оторизациите по интервенциите за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ (ОПЖ) на кандидатите с приключили административни проверки и проверки на място. Предвид увеличения брой интервенции и допълнително въведените нови критерии за допустимост, е необходим по-дълъг период за разработване и проверка на новите алгоритми за изчисления. Важно условие за да бъдат извършени плащания през месец декември е и наличието на обнародвана в „Държавен вестник“ и влязла в сила заповед за утвърждаване на Методика за прилагане на предварителните условия в България, в най-кратки срокове, с оглед навременното извършване на проверките на място. В индикативния график е заложено и че през месец декември Фондът ще преведе на стопаните средствата по двете мерки от ПРСР 2014-2020 – мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“. Плащанията по мярка 10 ще бъдат наредени при условия, че към 1 декември Фондът е получил от външните институции всички необходими данни, използвани в рамките на административните проверки. По мярка 11 „Биологично земеделие“ субсидиите ще бъдат разплатени в посочения период, ако към 20 ноември е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от Министерството на земеделието и храните. Оторизациите по схемите и мерките, при които са налице площи, животни или пчелни семейства, заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство, ще бъдат наредени, след като завършат всички проверки за биологичното състояние на стопанствата. Индикативният график е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания към тях. Повече за финансирането на агросектора през текущия програмен период, тенденциите и иновациите можете да научите на Земеделски форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“, който ще се проведе на 7 декември в Стара Загора. За регистрация и участие вижте сайта на събитието!

4.4/5 - (105 votes)
PREVIOUS POST
Линията за облекло Khy на Кайли Дженър спечели 1 млн. долара само час след дебюта си
NEXT POST
Масло от авокадо – как да го използвате за гладка коса

2 Comments

  • януари 26, 2024 at 8:50 am
    Женя

    Браво на Фонда „Земеделие“ за представения индикативен график на плащанията за Кампания 2023! Това е много полезна информация за всички земеделци!

  • април 15, 2024 at 2:00 pm
    Норина

    Много съм благодарна на Фонда „Земеделие“ за предоставената информация за индикативния график на плащанията за Кампания 2023! Това е от огромна полза за всички земеделци!

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0