theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Икономиката-на-България-е-нараснала-с-3,9%-през-2022-г.

Икономиката на България е нараснала с 3,9% през 2022 г.

Националната статистика ревизира леко нагоре ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2022 г. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал в реално изражение с 3,9% през 2022 г. спрямо 2021 г., сочат актуализираните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е с 0,5 процентни пункта повече в сравнение с предварителните данни, където БВП е получен само като сума от тримесечни данни. Възходящата ревизия е заради по-доброто представяне на сектора на услугите спрямо предварителните данни. Крайното потребление отново е основен двигател за икономическия растеж. През 2021 г. бе регистрирано силно разширяване на икономиката от 7,6% благодарение на възстановяването след пандемичния спад от 4 на сто през 2020 г. – първата година на пандемията от Covid-19. През 2022 г. в номинално изражение БВП възлиза на 167,809 млрд. лв. според актуализираните данни, или с 2,425 млрд. лв. повече в сравнение с номиналния стойностен обем от 165,384 млрд. лв. съгласно предварителните данни. Брутната добавена стойност през 2022 г. възлиза на 149,164 млрд. лева (при предишна оценка на стойност 145,614 млрд. лв.) или с 5,3% повече от предходната година. През 2022 г. индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4,8 процентни пункта до 28,6% при предварителна оценка за 29,5%. Секторът на услугите намалява до 67,0% от 71,2% година по-рано, аграрният сектор също намалява – с 0,6 процентни пункта до 4,4% от добавената стойност. През 2022 г. растежът на икономиката се определя основно от регистрираното увеличение при: добивна и преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, където увеличението е с 13,1%; Финансови и застрахователни дейности – повишение с 8,0%; Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – нарастване със 7,0%; Строителство – повишение с 5,4%. Спад с 4,4% на годишна база е регистриран в Селско, горско и рибно стопанство. Актуализирани данни по компоненти на крайното използване за 2022 г. отчитат, че най-голям дял в БВП заема крайното потребление. През крайно потребление са изразходвани 76,4% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17,1% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително. По отношение на компонентите на крайното използване влияние за реалния растеж на БВП има крайното потребление с увеличение от 4,2% и бруто образуване на основен капитал – с 6,5%. През 2022 г. износът на стоки и услуги бележи ръст с 11,6%, а вносът на стоки и услуги – с 15,0% в сравнение с 2021 година.

4.6/5 - (117 votes)
PREVIOUS POST
Григор Димитров скъса с гаджето?
NEXT POST
Лъч надежда – Джо Джонас и Софи Търнър решиха къде ще живеят децата им

2 Comments

  • ноември 13, 2023 at 7:00 pm
    Златороза

    Това е отлична новина за България! Продължавайте да се развивате и да постигате икономически ръст! ????

  • април 16, 2024 at 7:20 pm
    Свежанка

    Това е страхотно постижение за страната! Надявам се икономическата ни растеж да продължи и през следващите години.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0