Какво трябва да знаем при ценообразуването на нашите правни услуги?

Образуването на цените може да Ви се струва трудна задача, особено ако никога не сте го правили преди това. Когато излизате на свободна практика за първи път, може да имате и чувство за несигурност, особено когато не знаете, дали таксувате прекалено много или твърде малко. За щастие, съществуват методи за ценообразуване, които могат да Ви помогнат да създадете таблица за таксите, който работи в полза за Вашите клиенти и за Вас.

Разберете стойността на правните услуги

Ценообразуването на правните услуги зависи от множество фактори – сложността на случая, времетраенето на процеса, опита на адвоката и други. Предварителната консултация с адвокат ще ви помогне да разберете каква е очакваната стойност на вашата правна работа.

Ценова триада

Има три вида цени, на които таблицата с цените Ви трябва да се основава:

  • Цена, базирана на разходите;
  • Конкурентно ценообразуване;
  • Цена, базирана на стойността.

Ценообразуване на база разходи

Ценообразуването, базирано на разходите, използва оперативните разходи на бизнеса, за да определи колко трябва да спечелите, за да се постигне поне равновесие. Добавете общите годишни разходи за работа на Вашата адвокатска кантора, а по-конкретно следните разходи: наем, комунални услуги, застраховки, данъци, персонал, консумативи. След това вземете този номер и го разделете на общия брой на годишните си таксувани часове. Тази цифра е Вашата часова цена за опериране на бизнеса. Ще трябва да таксувате поне тази сума за един час, за да покривате разходите във Вашата адвокатска кантора. Цената Ви обаче трябва да се увеличи от тази основна сума, ако искате да реализирате печалба.

Конкурентно ценообразуване

Таксуването на твърде малко може да навреди на Вашата марка, а твърде високите цени могат да отблъснат клиентите Ви. Ето защо е важно да разберете пазара – какви са тарифите на Вашите конкуренти? Но за да получите този отговор, трябва да разберете, че Вашите конкуренти са тези адвокатски кантори, подобни на Вашата по следните критерии:

Размер – Фирмите, които са от само един адвокат, работещ сам, ще се наемат по различен начин от голяма адвокатска кантора.

Практическа зона – Цената на адвокатите за несъстоятелност може значително да се различава от това, което адвокатите по семейното право таксуват.

Географско местоположение – Адвокатска кантора, намираща се в столицата, ще има по-висока цена от адвокатска кантора, разположена в малък град.

Родословие – Адвокатска кантора, в която работят адвокати с 20 и повече години опит, ще има база, върху която да има по-високи цени, отколкото тези на новосъздадените кантори.

Ценообразуване на база стойност

Ценообразуването въз основа на стойността е мястото, откъдето започвате да реализирате реалната си печалба. Какъв тип стойност можете да предложите на своите клиенти, която не могат да им дадат другите адвокатски кантори? Ако можете да определите тази стойност и нейната цена, можете да коригирате таблицата с таксите, така че да бъдете заслужено компенсирани за тази стойност.

z6VoQRYnYYE0