theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
МЗХ-отчита-висок-интерес-към-екосхемите-за-почвения-потенциал-и-намаляване-използването-на-пестициди

МЗХ отчита висок интерес към екосхемите за почвения потенциал и намаляване използването на пестициди

Висок е интересът на фермерите към екосхемите за възстановяване на почвения потенциал и насърчаване на зеленото торене и намаляване използването на пестициди. Голям интерес се отчита и по някои от схемите в сектор „Животновъдство“, най-вече обвързаната подкрепа за планински райони. Това коментира на Земеделски форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“, организиран от сп. Enterprise, Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Земеделски форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“ се провежда в Пловдив като част от международното селскостопанско изложение АГРА. Стоянова коментира, че вече има данни от първата година от заявяване на новите интервенции, на базата на които са направени анализи с цел промени в прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП). Екосхемите са с общ бюджет 825 млн. евро за 2024-2027 г. Общо една четвърт (25%) от целия пакет директни плащания е с екологична насоченост, припомни Аделина Стоянова. Екосхемите са доброволни за фермерите, но задължителни за държавите членки и МЗХ се опитва да ги направи по-атрактивни, коментира тя. По отношение на екосхемата за възстановяване на почвения потенциал и насърчаване на зеленото торене е разширен обхватът на органичните подобрители, поясни Аделина Стоянова. В националното законодателство ще се допълнят и изисквания за контрола на качеството на подобрителите, каза още тя. В екосхемата за намаляване използването на пестициди се дава възможност, освен неприлагането на препарати за растителна защита от първа професионална категория, стопаните да изберат едновременно с това да не използват тотални хербициди или препарати за растителна защита от други категории. Разширен е и списъкът на допълнителните агенти, които въздействат по-малко и са по-ефективни, каза още Стоянова. По думите ѝ към екосхемата за екологично поддържане на трайни насаждения няма голям интерес. В тази връзка се предлагат допълнителни опции за стопаните – за мулчиране в междуредията или поддържането им с естествена растителност, като не се използват препарати за растителна защита и изкуствени торове за междуредията. При екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури новото е, че е добавена възможност фермерите, които едновременно отглеждат и зърно, и трайни насаждения, да използват площите с трайните насаждения по екосхемата. Трайните насаждения се приемат за една култура и се приемат като една група за целите на диверсификацията, допълни тя. Нисък е интересът и към екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи, коментира Аделина Стоянова. Затова е увеличен максималният размер на компенсаторната ставка на 123 евро на ха, допълни тя. По екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура са направени някои допълнения относно доклада за екологична оценка. По отношение промените в сектор „Животновъдство“ Аделина Стоянова изтъкна като по-важна промяна добавянето на месодайните крави в обвързаната подкрепа за планински райони. .В екосхемата за биологично земеделие (селскостопански животни) е добавено уточняващо изискване относно съотношението на животински единици/ха площ. Животните, отбелязани като пашуващи на съответната площ, трябва да се отглеждат по биологичен способ, както и площите, ползваните фуражите култури и т.н. Ставката е актуализирана – тази от 2023 г. не компенсира загубите на фермерите, посочи Стоянова. Тя посочи, че е предложено и завишаване количествата на реализация на мляко и месо за говедата, биволите, овцете и козите. Предстои дискусия с представители на сектора за доказването на реализацията на продукция, каза Аделина Стоянова. Ще има срещи и с представители сектор „Плодове и зеленчуци“, тъй като Европейската комисия (ЕК) е подала коментари относно разделянето на интервенцията за оранжерийно производство и подпомагане на отопляеми и неотопляеми оранжерии, допълни Стоянова. В процес на подготовка е и възможност за подпомагането на картофите за семена, каза още тя.

4.4/5 - (99 votes)
PREVIOUS POST
Кирил Вътев иска да се броят автомобилите към Витоша
NEXT POST
Романсът на Ким Кардашян и Одел Бекъм-младши вече е сериозен
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0