theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Наредбата-за-директните-плащания-е-обнародвана

Наредбата за директните плащания е обнародвана

След продължителни обсъждания с браншовите организации на 14 март в „Държавен вестник“ най-после беше обнародвана Наредба 3 от 10 март 2023 г., регламентираща условията и реда за прилагане на интервенциите за директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаленията на плащанията и реда за налагане на административните санкции. С нея обаче все още не се дава ход на Кампанията за директните пащания, защото не са минали обсъжданията по другата важна наредба, която урежда условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, по която се приемат предложения за промени до 22 март тази година. При това положение, дори в края на март тази наредба да бъде обнародвана, със сигурност заявяването на площите би могло да започне най-рано от първи април, както сочеше информацията на Държавен фонд „Земеделие“, информира сайтът Sinor.bg. Един от най-спорните елементи в наредба 3 беше изискването към фермерите при немалка част от интервенциите да представят документи за купени от тях сертифицирани или стандартни семена и посадъчен материал, ако искат да получават субсидии. След обсъжданията е решено, че освен сертифицирани стандартни семена или посадъчен материал се допускат и семена, произведени от земеделския стопанин за собствени нужди, чието качество е удостоверил с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение 11 към наредбата, гласи наредбата. Това се отнася за обвързаното с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши). Допустимите фермери трябва да стопанисват и заявяват за подпомагане по интервенциите по чл. 27, 28, 29, 30 и/или 31 минимум пет декара, или 0,5 ха площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: моркови, зеле, дини, пъпеши, картофи за нишесте, лук, чесън, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, и/или с плодове и зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, ягоди и малини. Заявените площи подлежат на подпомагане, когато са заети с моркови, зеле, дини и пъпеши и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от моркови, зеле, дини и пъпеши, се считат за наддекларирани; отговарят на изискванията за допустимост по ОПДУ; през годината на заявяване на допустимите площи със заявените за подпомагане моркови, зеле, дини и пъпеши са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка по чл. 37, ал. 4 от ЗПЗП; от получения добив са реализирали на пазара количества съгласно приложение 10 от наредбата. Право на подпомагане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи за производство на нишесте, лук и чесън) имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по интервенциите по чл. 27, 28, 29, 30 и/или 31 минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: картофи за производство на нишесте, лук, чесън, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, моркови, зеле, дини, пъпеши, и/или с плодове и зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, ягоди и малини. Право на подпомагане по интервенцията по ал. 1 имат производителите на картофи за производство на нишесте, които са регистрирани по реда на чл. 22 от Закона за защита на растенията (ЗЗР). Министерството на земеделието предоставя на ДФЗ списък с регистрираните по чл. 22 от ЗЗР земеделски стопани в срок до 25 февруари на съответната година. Заявените площи от кандидатите по интервенцията по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато са заети с картофи за производство на нишесте, лук и чесън и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от картофи, лук и чесън, се считат за наддекларирани; отговарят на изискванията за допустимост по ОПДУ; през годината на заявяване на допустимите площи със заявените за подпомагане картофи за производство на нишесте, лук и чесън са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка по чл. 37, ал. 4 от ЗПЗП; за площите, заявени с картофи за производство на нишесте по т. 1, са представени договори за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане. Размерът на помощта по интервенцията се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото са представени документи по ал. 3, т. 3 за засети лук и чесън, изпълнено е условието по ал. 3, т. 5 за заявените култури за площите, като са представени доказателства за това, и са представени договори за ползване на земята.

4.4/5 - (130 votes)
PREVIOUS POST
ЕЦБ и регулаторите в ЕС ще въведат нови изисквания за разкриването на климатична информация
NEXT POST
Повечето българи планират да похарчат до 200 лева за великденската си трапеза

2 Comments

  • декември 19, 2023 at 7:00 am
    Беримира

    Благодаря за информацията! Ще се запозная с новата наредба и ще подготвя своите плащания.

  • април 12, 2024 at 6:50 pm
    Неделчо

    Много полезна новина! Благодаря за споделянето, нямам търпение да разбера повече подробности за директните плащания.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0