theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Пътна-карта-за-професиите-в-сферата-на-устойчивостта-поставя-основите-за-развитието-им

Пътна карта за професиите в сферата на устойчивостта поставя основите за развитието им

Асоциацията на специалистите по устойчивост публикува пътна карта за утвърждаване на професиите в сферата и включването им в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България (НКПД, 2011). Пътната карта предоставя инструмент за унифициране на изискванията, компетенциите и длъжностните характеристики и развитие на професиите, свързани с устойчивостта, както и подготовката на регулаторна рамка. Специалистите по устойчивост се явяват ключов елемент за разработване и прилагане на устойчиви стратегии в съответствие с Целите за устойчиво развитие и европейските стандарти. Регулацията на професията на специалистите по устойчивост може да бъде от решаващо значение за успешното предприемане на адекватни мерки в борбата с изменението на климата, посочва се в пътната карта. Добре подготвените и мотивирани специалисти биха работили за изграждане на устойчиви бизнес модели, които подкрепят дългосрочната перспектива на бизнеса. Устойчивото развитие е ключово предизвикателство, което изисква специалисти за създаване и управление на стратегии в предприятията. С наличието на пътна карта за развитие на тези специалисти се осигурява предвидимост в тяхната кариера, яснота при обучението им, гарантират се уменията и компетенциите, които тези специалисти трябва да притежават, за да подкрепят бизнеса в устойчивото му развитие. В документа се посочват различните видове специалисти по устойчивост, които да помогнат на бизнеса да изпълни целите си за развитие: координатор, специалист, мениджър и одитор. Всеки от тях изпълнява специфична роля в изпълнението на стратегиите за устойчивост на компаниите. За да се установят стандарти за работа на тези специалисти, трябва да се създаде работна група, която да разработи стандартите за обучение, оценка и сертификация, както и да се поддържа квалификацията. За одиторите следва да се установи и сертифицираща организация, която за разработва професионалните стандарти, да създаде програмата за сертификация и определи сертифициращата организация, да разработва обучителни програми и т.н. В документа е предложена и базова длъжностна характеристика за отделните професии в сферата.

4.6/5 - (131 votes)
PREVIOUS POST
Слоят с допустимите площи се заменя със система за геопространствено заявяване
NEXT POST
Фармацевтичният сектор е допринесъл за 2,2% от БВП през 2022 г.

1 Comment

  • април 4, 2024 at 3:40 pm
    Бенелена

    Това е страхотна новина! Много се радвам, че се работи за развитие на професиите в сферата на устойчивостта.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0