theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Преразпределят-се-близо-100-млн-евро-от-ПРСР-2014-2020-г.-към-инвестиции-в-стопанства,-преработка-и-маркетинг

Преразпределят се близо 100 млн. евро от ПРСР 2014-2020 г. към инвестиции в стопанства, преработка и маркетинг

Комитетът по наблюдение (КН) на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. одобри 17-то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) по време на третото си заседание в София. Основната цел е осъществяване на ефективно разпределение на свободния финансов ресурс в съответствие със заложените цели и приоритети по Програмата до края на 2025 г., съобщават от пресслужбата на Министерството на земеделието и храните. Във връзка с генерираните свободни средства по отделните мерки и подмерки се предвижда преразпределяне на средства в размер на близо 100 млн. евро. Промените са обосновани и с наличието на изготвени проекти в Държавен фонд „Земеделие“, отговарящи на условията за допустимост и съответстващи на критериите за оценка, за които не е бил наличен бюджет по съответните процедури за прием. С промяната в пълна степен ще бъдат постигнати трите главни приоритета на Програмата, свързани с повишаване на конкурентоспособността и балансираното развитие на селското и горското стопанство и преработващата промишленост, опазване на екосистемите и устойчивото управление на природните ресурси и утвърждаване на социално-икономическото развитие на селските райони. Остатъчният ресурс е преразпределен от Мярка 1, Подмярка 4.1.2, Подмярка 6.1, Подмярка 6.4.1, Мярка 10, Мярка 11, Мярка 16 и Подмярка 22.2, както и от финансовия инструмент – кредитен фонд от Програмата. Свободните разполагаеми средства ще бъдат насочени към бюджетите на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с цел обявяване на целеви приеми по двете подмерки през 2024 г. Също така чрез преразпределението на средства ще бъде осигурен и финансов ресурс за увеличение на бюджета по проведени през 2021 и 2022 г. процедури за прием по подмерки 4.1 и 7.2. На заседанието е одобрена и Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2024 г., предвиждаща провеждане на целеви прием по подмярка 4.1 и на целеви прием по подмярка 4.2 за инвестиции в околна среда. Участниците в комитета одобриха и критериите за подбор на проектни предложения по двете процедури, които да осигурят реалистично изпълнение на проектите. По време на заседанието заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева заяви, че амбицията на Управляващия орган е да осигури ликвидност на средства по приключили приеми от ПРСР 2014-2020 г., които имат потенциал, да бъдат реализирани. Тя обясни, че успешното финализиране на Програмата е възможно само чрез взимане на реалистични решения в контекста на екшън плана, по който се работи през тази и следващата година. „Средствата трябва да бъдат инвестирани своевременно, оптимално и без допускане на загуба“, подчерта заместник-министър Георгиева. Предстои Управляващият орган да представи и договори окончателен вариант на 17-то изменение на ПРСР със службите на Европейската комисия. По време на заседанието Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) представи общия напредък на изпълнението на ПРСР.

4.3/5 - (31 votes)
PREVIOUS POST
Устойчива мода – 5 безвременни артикула, които си струват парите
NEXT POST
Бившият дизайнер на Gucci – Алесандро Микеле е новият творчески директор на Valentino
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0