theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
През-октомври-животновъдите,-кандидати-за-обвързана-подкрепа,-доказват-реализация-на-продукция

През октомври животновъдите, кандидати за обвързана подкрепа, доказват реализация на продукция

От 5 до 31 октомври 2023 г. фермерите, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2023 г., следва да докажат произведената и реализирана от тях продукция. Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода 01.10.2022 г. – 30.09.2023 г. Това е разписано в разпоредбите в чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. При описа на документите кандидатите попълват актуална за Кампания 2023 електронна бланкова таблица, пишат от пресслужбата на Министерството на земеделието и храните. Описаните в нея счетоводни документи трябва да отговорят на изискванията на нормативната уредба. Това означава, че в електронните таблици задължително се вписват всички реквизити, чрез които могат да се извършат необходимите административни проверки. Те трябва да съответстват на регистрацията на фермерите в ИСАК (физическо или юридическо лице/едноличен търговец). Реализираните на пазара мляко и млечни продукти се удостоверяват по следните интервенции: Интервенция за обвързано подпомагане на млечни крави – МлК, Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави в развъдни програми – МлК-РП, Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави от застрашени породи с реализация на мляко – К-ЗП, Интервенция за обвързано подпомагане за овце и кози от застрашени породи с реализация на мляко – ДПЖ-ЗП, Интервенция за обвързано подпомагане на овце и кози в развъдни програми с реализация на мляко – ДПЖ-РП, Интервенция за обвързано подпомагане на биволи – Биволи. За да получат субсидия, фермерите трябва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната интервенция от гореизброените. Реализираните на пазара животни се удостоверяват по следните интервенции: Интервенция за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – К-ЗП, Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави – МеК, Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми с реализация за месо – МеК-РП, Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – ДПЖ-ЗП, Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми с реализация на месо – ДПЖ-РП. За да получат субсидия, фермерите следва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества животни по съответната интервенция. Реализацията на животните може да бъде извършена както в България, така и извън страната, като за всеки от двата случая се попълва съответния електронен образец. Образците са публикувани и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Намират се в съответните секции на интервенциите за Обвързано подпомагане за животни, както следва: Опис на документите за реализация на мляко и/или млечни продукти по интервенциите МлК, МлК-РП, К-ЗП с реализация на мляко, ДПЖ-ЗП с реализация на мляко, ДПЖ-РП с реализация на мляко и Биволи за Кампания 2023. Опис на документите за реализирана продукция в България за интервенциите К-ЗП с реализация на месо, МеК, МеК-РП, ДПЖ-ЗП с реализация на месо; ДПЖ-РП с реализация на месо за Кампания 2023 Опис на документите за реализирана продукция извън България за интервенциите К-ЗП с реализация на месо, МеК, МеК-РП, ДПЖ-ЗП с реализация на месо; ДПЖ-РП с реализация на месо за Кампания 2023. Попълнените от земеделските стопани описи по образец се предоставят на електронен носител в областните дирекции на ДФЗ. Там на място те разписват и Декларация за реализацията, съгласно чл. 23, от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. във връзка със заявено участие по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за животни. Стопаните предоставят и заверени копия на описаните в електронните таблици счетоводни документи, с които удостоверяват произведената и реализираната продукция.

4.5/5 - (102 votes)
PREVIOUS POST
Икономическата свобода в България намалява, според изследване
NEXT POST
След завода в Благоевград германската Ottobock се разшири с производсто и глобален център за услуги в София

1 Comment

  • април 2, 2024 at 2:40 am
    Мавроди

    Прекрасна новина! Животновъдите заслужават извървяната подкрепа за своята усърдна работа. Очакваме с нетърпение да видим резултатите от тяхната реализация на продукцията през октомври! 💪🐄🌾

    REPLY

LEAVE A REPLY

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0