theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Регистрираната-безработица-в-България-се-увеличава-до-5,5%-през-октомври

Регистрираната безработица в България се увеличава до 5,5% през октомври

Равнището на регистрираната безработица в страната през октомври е 5,5%, като се наблюдава увеличение от 0,2 процентни пункта спрямо месец септември. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 155 816, като повишението спрямо миналия месец е с 5938 лица, показват данните на Агенцията по заетостта. Регистрирани са нови 28 276 безработни лица в бюрата по труда през месец октомври. Те са с 6150 повече от предходния месец и с 2794 повече спрямо регистрираните през октомври 2022 г. Това увеличение в голяма степен е резултат от активната политика на Агенция по заетостта за активиране на безработните и икономически неактивните на пазара на труда. През октомври с тях бяха проведени 84 информационни срещи, трудови борси и кариерни форуми в рамките на националната информационна кампания на институцията „Да работиш (е) яко!“. Други 496 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също се регистрираха в бюрата по труда през месеца. При тази група обаче се наблюдава намаление спрямо предходния месец с 34,7% на търсенето на услугите на Агенцията. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 4234 неактивни на пазара на труда лица. През октомври административната статистика на Агенция по заетостта отчита лек спад на обявените от работодателите свободни работни места. В бюрата по труда през месеца представителите на първичния пазар заявиха 10 529 свободни работни места при 10 753 през септември 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (36,2%), търговията (12,5%), образованието (9,5%), следват хотелиерството и ресторантьорството (8,2%), държавното управление (7,7%) и административните и спомагателните дейности (7,1%). Най-търсените от бизнеса професии през октомври са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; преподаватели и др. Започналите работа безработни лица през октомври са 13 146, сочи административната статистика на Агенция по заетостта. Най-голям е делът на устроените на пазара на труда в преработващата промишленост – 21,4%, като спрямо предходния месец данните сочат увеличение в сектора с 4,5%. Отбелязва се ръст на започналите работа и в сферата на търговията – през октомври те са 14% от всички устроени на пазара на труда, а увеличението е с 1,6% спрямо септември. Следват започналите работа в сферата на хотелиерството и ресторантьорството – 6,5%, строителството – 5,7%, хуманното здравеопазване и социалните дейности – 5,4%, държавното управление – 5,4%, и др. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 300 пенсионери, учащи и заети. В страни от Европейския съюз работа започнаха 1170 безработни с посредничеството на бюрата по труда или това са 8,9% от всички преходи в заетост през месеца. Общо 1245 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 1139 по програми и мерки за заетост и 106 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2020-2027. Общо 367 безработни и заети са включени в различни обучения, а 181 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

4.5/5 - (139 votes)
PREVIOUS POST
Джаред Лето изкачи Емпайър Стейт Билдинг за важно съобщение
NEXT POST
Манди Мур се борила с тежко кожно заболяване по време на „Това сме ние“

2 Comments

  • декември 9, 2023 at 7:00 am
    Камелия

    Това е много тревожно! Нуждаем се от мерки за стимулиране на икономиката и създаване на нови работни места.

  • февруари 25, 2024 at 9:40 am
    Румина

    Съвсем неочаквано… Как е възможно безработицата да расте в такъв мащаб?

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0