theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
С-бюджет-от-15-млн.-лева-тръгва-процедурата-„Центрове-за-подготовка-за-предлагане-на-пазара-и-съхранение-на-плодове-и-зеленчуци“

С бюджет от 15 млн. лева тръгва процедурата „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

С бюджет от 15 млн. лева без ДДС стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Процедурата има за цел да стимулира процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция от сектор „Плодове и зеленчуци“ чрез създаване на къси вериги на доставка, модернизиране и автоматизиране на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Финансовата подкрепа е насочена към инвестиции, които допринасят за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. Процедурата ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на производителите, включително групите и организациите на производители в сектора. По направлението ще се финансират дейности по изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба. Допустими са разходите за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение и складиране на продукцията, както и такива, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба. Възможно е закупуването на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт. Допустимо е и финансиране при доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи за собствено потребление. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 300 000 лв., а максималният – 2 346 960 лв. Важно е да се отбележи, че максималният размер на общите допустими разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции не трябва да бъде надвишаван и за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходвани средства. Разходите за невъзстановим ДДС също представляват допустим разход по НПВУ и ще се финансират от държавния бюджет, в размер на допълнителни 3 млн. лева. Одобрените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени в срок до 18 месеца от датата на подписването на договора, но не по-късно от 30 юни 2025 г. Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МЗХ, както и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), раздел НПВУ. Предложенията ще се подават по електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/ Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да поискат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване само в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул „Електронно кандидатстване“, процедура № BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 22.12.2023 г.

4.6/5 - (100 votes)
PREVIOUS POST
Завръщане в Холивуд: Меган Маркъл се срещна с журналист в Лос Анджелис
NEXT POST
Отмяна на полети FB 571/2 на 12.10.2023 г. от и до Тел Авив в Израел

1 Comment

  • януари 23, 2024 at 5:40 am
    Елиница

    Много интересна инициатива! Надявам се тази процедура да допринесе за подобряване на сектора за плодове и зеленчуци в България.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0