theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Стартира-прием-по-процедура-„Инвестиции-в-технологична-и-екологична-модернизация“-от-НПВУ-с-бюджет-318-млн.-лева

Стартира прием по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ с бюджет 318 млн. лева

С бюджет от над 318 млн. лева без ДДС стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Финансовата подкрепа е насочена и към стимулиране на иновативни производствени и цифрови технологии, които подобряват отглеждането на селскостопански култури и животни, както и към автоматизиране и роботизиране на производствените процеси в земеделските стопанства, съобщават от Министерството на земеделието. По направлението ще се финансират също така материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 30 хил. лв. без ДДС, а максималният – 1 млн. лв. без ДДС. Кандидатите по настоящата процедура ще могат да подават само по едно предложение. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходвани средства. Разходите за невъзстановим ДДС също представляват допустим разход по НПВУ и ще се финансират от държавния бюджет, в размер на допълнителни 63,6 млн. лева. Одобрените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора. Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на агроминистерството, както и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), раздел НПВУ. Предложенията ще се подават по електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/ Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да поискат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване само в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул „Електронно кандидатстване“, процедура № BG-RRP-6.004 по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 20 декември 2023 г.

4.4/5 - (114 votes)
PREVIOUS POST
„Билла България“ ще инвестира 50 млн. лева в нова складова база край Стара Загора
NEXT POST
Бизнес климатът през септември остава почти без промяна в сравнение с август

0 Comment

    LEAVE A REPLY

    15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0