theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Тръгва-приемът-по-интервенциите-в-областта-на-биологичното-земеделие,-околната-среда-и-климата-и-хуманно-отношение-към-животните

Тръгва приемът по интервенциите в областта на биологичното земеделие, околната среда и климата и хуманно отношение към животните

От днес, 3 юли 2023 г., със заповед на министъра на земеделието и храните, стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023 – 2027 г. Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2023, съобщават от Министерството на земеделието и храните. Допустими кандидати по интервенциите са регистрирани земеделски стопани. Заявления ще се приемат по интервенциите: -Биологично растениевъдство; -Биологично пчеларство; -Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство; -Насърчаване на естественото опрашване; -Насърчаване на използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия; -Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за земеделското стопанство; -Опазване на местните породи (автохтонни), важни за селското стопанство; -Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм); -Поддържане на местообитанията червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи; -Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии; -Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност, включваща дейностите осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните и осигуряване на свободно отглеждане на открито.

4.5/5 - (145 votes)
PREVIOUS POST
Малките индустриални общини силно увеличават заетостта през 2021 г.
NEXT POST
Компанията „Персенк Инвест“ е открила нов завод за бетонови изделия край Пазарджик
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0