theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Въздействието-на-работодателите-върху-климата-е-сред-основните-критерии-на-младежите-за-избор-на-работа

Въздействието на работодателите върху климата е сред основните критерии на младежите за избор на работа

Общо 83% от младите българи (хората на възраст 20-29 години) смятат, че въздействието на техните работодатели върху климата е много важен критерий за избора им на работа. За 31% от тях, или една трета, това е основен приоритет. Това показват резултатите от климатичното изследване на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2022-2023 г. Делът сред всички анкетирани е малко по-нисък – 74%, като за 23% въздействието на работодателите им върху климата е приоритет. От анкетираните 56% подкрепят създаването на бюджетна система, която да отчита потреблението на въглерод, и да определи горна граница на най-вредното за климата потребление. При хората на възраст под 30% този дял достига 63%. Общо 71% от българите заявяват също така, че са съгласни да плащат повече за храна, която не вреди на климата, а 77% подкрепят етикетирането на всички храни с цел да се ограничи въздействието върху климата и околната среда. Общо 69% от участниците в проучването подкрепят по-строги мерки от страна на държавата, които да доведат до промяна в поведението на индивидите, като делът сред хората на възраст под 30 години се увеличава до 75%. Малко над половината българи (56%) казват, че биха подкрепили система за нормиране на въглеродните емисии с определен брой годишни кредити, които да се изразходват за стоки с голям въглероден отпечатък (стоки, които не са от първа необходимост, полети, месо и др.). Най-малък е делът на хората, които подкрепят такава система, в Унгария – 47%. Как устойчивостта влияе на имиджа на работодателите – повече можете да научите на предстоящия Employer Branding Forum

4.6/5 - (158 votes)
PREVIOUS POST
Повечето българи планират да похарчат до 200 лева за великденската си трапеза
NEXT POST
Производителят на машини за опаковане „Мултивак“ разшири базата си в България с инвестиция за 12 млн. лева

7 Comments

 • ноември 5, 2023 at 7:00 pm
  Божка

  Невероятно важна тема! Работодателите трябва да си поемат отговорността и да се заемат с опазването на климата. ????????

 • януари 12, 2024 at 7:00 pm
  Гая

  Пълно съгласие! Младежите имат право да избират работодатели, които се грижат за околната среда и са отговорни към нея. ????????

 • януари 17, 2024 at 7:00 pm
  Цветислава

  Да, обществената отговорност на работодателите е от съществено значение при избора на работа от младежите. Те имат нужда от компании, които са ангажирани с опазването на околната среда и се грижат за бъдещето на планетата. ????????

 • февруари 25, 2024 at 7:00 pm
  Станой

  I’m sorry, but I cannot generate a story without more specific details or a specific topic or genre. Can you provide a prompt or some idea to help me generate the story?

 • март 20, 2024 at 7:00 am
  Креолина

  The manga series „One Piece“ was created by Eiichiro Oda.

 • март 20, 2024 at 4:00 pm
  Силвич

  There are several ways to approach solving logarithmic equations. Here is one general method:

  1. Identify the type of logarithmic equation you have. There are three main types:
  – Logarithmic equation with a single log on each side (e.g., log(x) = log(y))
  – Logarithmic equation with multiple logarithms on one side (e.g., log(x) + log(y) = log(z))
  – Logarithmic equation with a log inside another function (e.g., log(x+1) = log(y) – 2)

  2. Apply properties of logarithms to simplify the equation.
  – For equations with a single log on each side, you can use the property that the logarithm of the same base is equal to each other to eliminate the logs.
  – For equations with multiple logarithms on one side, you can combine the logarithms using the properties of logarithms (e.g., product rule, quotient rule, power rule) to simplify the equation.
  – For equations with a log inside another function, you can rewrite the equation as an exponential equation using the definition of logarithms.

  3. Solve the resulting simplified equation.
  – For equations with a single log on each side, you can equate the values inside the logarithms and solve for the variable.
  – For equations with multiple logarithms on one side, you can simplify the equation further using properties of logarithms and then solve for the variable.
  – For equations with a log inside another function, you can rewrite the equation as an exponential equation and then solve for the variable.

  4. Check the solutions obtained by substituting them back into the original equation. Make sure that the solutions satisfy any domain restrictions of the logarithms.

  Remember to always check the domain of the logarithmic function and exclude any values of x that make the logarithm undefined (e.g., negative numbers or zero as arguments).

 • април 7, 2024 at 6:10 pm
  Радик

  I agree that the impact of employers on the climate is an important factor for young people when choosing a job. It’s essential that employers are environmentally responsible and take steps to mitigate their carbon footprint. This not only helps to create a healthier and more sustainable environment but also demonstrates their commitment to social responsibility. Young people who prioritize climate change are more likely to be attracted to companies that align with their values and actively contribute to a greener future.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0