theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
ЕК-е-одобрила-преразпределяне-на-142-млн.-евро-за-земеделие-в-България

ЕК е одобрила преразпределяне на 142 млн. евро за земеделие в България

Европейската комисия (ЕК) е одобрила шестнадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съобщават от Министерството на земеделието. С промените се преразпределят 142 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, уточнява се в съобщението. Най-голям дял от средствата – 115 млн. лева, се прехвърлят към подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Близо 45 млн. евро се пренасочват към подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 1,2 млн. евро отиват за подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура – развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“, а 26 млн. евро – процедурата за преработвателни предприятия по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, която стартира през 2021 г. „Промените в отделни мерки и подмерки ще спомогнат за улесняване изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. и успешното приключване на програмния период“, посочват от ведомството в съобщението. Във връзка с етапа на изпълнение на ПРСР 2014-2020 г. се извършва корекция в крайния срок за изпълнение на проекти по инвестиционните мерки от 2023 г. на 2025 г., допълва се в съобщението. С изменението на Програмата се увеличава и допустимия размер на разходите за инвестиции по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от 100 000 евро на 350 000 евро. За улесняване изпълнението на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се включва текст, съгласно който назначаването на втори ръководител на земеделското стопанство е допустимо само когато кандидати/бенефициенти жени ползват отпуск и обезщетение при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години. В текста на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е направено изменение във връзка с предвидената възможност за индексация на разходите за строително монтажни работи (СМР) по подмярката. Промените в мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ включват увеличение (индексация) на размера на компенсаторните плащания по трите мерки.

4.5/5 - (142 votes)
PREVIOUS POST
Касовата бележка може да се окаже билет за Занзибар
NEXT POST
„България Еър“ с допълнителни полети по линията София – Варна за празниците
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0